We let the sun into our heads & hearts en gaan in collectief verlof van 2 t.e.m. 13/8. Bestellingen worden vanaf 16/8 behandeld.

Eretekens

Bij Tinko kunt u de Officiële Belgische Eretekens bestellen.
In België zijn er drie grote Nationale Ordes. De hoogste in rang is de Leopoldsorde, de daaropvolgende de Kroonorde en de Orde van Leopold II.

Naast de eretekens die tot deze drie Ordes behoren bieden wij u ook de burgerlijke eretekens, eretekens van de arbeid, burgerlijke eretekens brandweermilitaire eretekens, bijzondere eretekens en oorlogseretekens aan.

Eretekens in de Leopoldsorde : Groot-Lint

De Leopoldsorde is de belangrijkste en hoogste Belgische Onderscheiding, het is de eerste en oudste Belgische Orde als orde van verdienste en dynastieke orde.

De Kroonorde is een moderne orde van verdienste. Deze orde wordt voor verdiensten op verschillende gebieden toegekend: industrie, handel, wetenschap, onderwijs, strijdkrachten, cultuur en liefdadigheid. de orde wordt veel gebruikt in het diplomatieke wereldje.

De Orde Leopold II werd ingesteld onder het motto ” Eendracht maakt macht”. De Orde wordt nu aan burgers en militairen voor bijzondere diensten aan de koning en als teken van zijn persoonlijke hoogachting verleend. De ridders moeten 40 jaar oud zijn en kent 5 klassen en 3 medailles.

Eretekens Leopoldsorde, Kroonorde en Orde van Leopold II

U zoekt een Ereteken ?

Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek en offerte.